Regulamin zaliczek

Regulamin dotyczący wpłat zaliczek na poczet wykonywanych zabiegów oraz zwrotów zaliczek w związku z niewykonanymi zabiegami w Polis Clinic

Szanowny Pacjencie,

Za większość drobnych zabiegów zapłacisz w naszej recepcji zaś w przypadku zabiegów z zakresu gastroenterologii i ginekologii wymagane jest wcześniejsze rezerwowanie terminów zabiegów z uwagi na konieczność m.in. zapewnienia lekarzowi asysty (pielęgniarki endoskopowej, pielęgniarki operacyjnej, lekarza anestezjologa oraz pielęgniarki anestezjologicznej).

Z tego powodu wymagamy dokonania wpłaty zadatku w terminie 7 dni od zarejestrowania na badanie.

Prosimy o zaznaczenie w przelewie daty zabiegu oraz imię i nazwisko Pacjenta.

Poniżej przedstawiamy wysokość zadatku:

  • Zabieg gastrologiczny 100 zł
  • Zabieg gastrologiczny podwójny 200 zł
  • Zabieg ginekologiczny 200 zł

Terminowa wpłata zaliczki jest gwarancją rezerwacji terminu zabiegu.

Pacjent bez kosztowo może odwołać rezerwację telefonicznie, mailowo lub osobiście do 4 dni przed zabiegiem powołując się na nr dowodu wpłaty.

Anulowanie rezerwacji póżniej niż 4 dni przed terminem lub nie zgłoszenie się na zabieg powoduje przepadek zadatku.

Przedpłata nie przepadnie w sytuacji gdy pacjent przedstawi zaświadczenie lekarskie lub L-4.

Zwrot zaliczki dokonujemy na pisemny wniosek pacjenta na konto z którego dokonano zapłaty, bądz na konto wskazane w piśmie.     
Nie dokonuje się zwrotu w formie gotówki z kasy.