Dokumenty do pobrania

Upoważnienie do odbioru recepty / wyników badań 

Zgoda na wysłanie / przekazanie wyników badań

pobierz dokument ► Zgoda na wysyłke wynikow

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

pobierz dokument ► Wniosek o uds. dokumentow

Klauzula informacyjna RODO

pobierz dokument ► RODO

Przygotowanie do kolonoskopii

pobierz dokument ► Kolonoskopia