Maciej Sokołowski

Stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje aktywnie uczestnicząc w zjazdach i konferencjach naukowych z zakresu gastroenterologii. Wykonuje badania diagnostyczne i zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Główne obszary zainteresowania to ultrasonografia endoskopowa.
 

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

Zakres leczenia:

  • Gastroskopia
  • Kolonoskopia