Dr n. med. Mateusz Chapuła

Absolwent kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Aktualnie zatrudniony w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jako młodszy asystent, gdzie ukończył specjalizację z zakresu gastroenterologii. 
 
Stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje aktywnie uczestnicząc w zjazdach i konferencjach naukowych z zakresu gastroenterologii. Wykonuje badania diagnostyczne i zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Główne obszary zainteresowania to ultrasonografia endoskopowa.
 

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

Zakres leczenia:

  • Kolonoskopia
  • Sigmoidoskopia
  • Gastroskopia