Lek. Agnes Bocian

lek. Agnes Bocian

Absolwentka kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Aktualnie zatrudniona w Klinice Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jako młodszy asystent gdzie odbywa szkolenie specjalizacyjne z zakresu endokrynologii.

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

Stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje aktywnie uczestnicząc w zjazdach i konferencjach naukowych z zakresu endokrynologii, diabetologii oraz chorób metabolicznych. Wykonuje USG tarczycy oraz przeprowadza biopsję aspiracyjną cienkoigłową celowaną tarczycy. Główne obszary zainteresowań to choroby gruczołów dokrewnych oraz zaburzenia metaboliczne i hormonalne w otyłości.

 

Call Now ButtonZadzwoń