Lek. Agnes Bocian-Jastrzębska

Absolwentka kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie endokrynologii ukończyła w Klinice Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych w Katowicach.

Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i współautor publikacji naukowych. Stale poszerza i aktualizuje swoją wiedzę oraz kompetencje aktywnie uczestnicząc w zjazdach i konferencjach naukowych z zakresu endokrynologii, diabetologii oraz chorób metabolicznych.

Wykonuje USG tarczycy oraz przeprowadza biopsję aspiracyjną cienkoigłową celowaną tarczycy. Główne obszary zainteresowań to choroby endokrynologiczne oraz zaburzenia metaboliczne i hormonalne w otyłości.

lek_Agnes_Bocian