Dr n. med. Roman Kaczor

IMG_0032Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Tutuł doktora nauk medycznych uzyskał w roku 1989. W tym samym roku uzyskał z wyróżnieniem specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych a następnie w 1994 r. uzyskał specjalizację z zakresu gastroenterologii. W 1981 roku rozpoczął pracę na stanowisku starszego asystenta w Pracowni Endoskopii Kliniki Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach. Współpracuje z Polis Clinic od 1992 roku. Aktualnie pełni funkcję kierownika Pracowni Endoskopii od momentu jej powstania w 2000 roku. Autor wielu prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.Odbył liczne staża zagraniczne m.in. Japonia, Dania, Niemcy.

Uczestniczył w licznych kursach i sympozjach naukowych w kraju jak i za granicą jako wykładowca.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie endoskopii zabiegowej m.in. ECPW, sfinkterotomie endoskopową.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

  • Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

Zakres leczenia:

  • Konsultacje gastroenterologiczne
  • Kolonoskopia
  • Sigmoidoskopia
  • Gastroskopia

Roman Kaczor – ZnanyLekarz.pl