Dr n. med. Magdalena Szaflarska

Przebieg pracy zawodowej

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej z roku 1999. Po odbyciu stażu specjalizacyjnego przez cały okres pracy zawodowej związana z Oddziałem Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie po szkoleniu specjalizacyjnym uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych /2007r./, a następnie gastroenterologii /2012r./.
W roku 2008 uzyskała tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

Aktualnie jako starszy asystent Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pracuje od wielu lat na oddziale i w poradni gastroenterologicznej, w pracowni ultrasonograficznej oraz pracowni endoskopowej, prowadzi także zajęcia ze studentami polskimi i anglojęzycznymi. Jest współautorką publikacji i doniesień zjazdowych, tłumaczeń medycznych oraz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Bierze regularny udział w konferencjach, kongresach i kursach ogólnointernistycznych, ale przede wszystkim gastroenterologicznych, stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe oraz aktualizując swoją wiedzę gastroenterologiczną i ogólnointernistyczną – niemal corocznie bierze udział w Warszawskich Spotkaniach Gastroenterologicznych i Ogólnopolskich Dniach Endoskopowych w Katowicach, a także innych konferencjach, kursach i warsztatach gastroenterologicznych.

Wśród ważniejszych kursów brała udział w kursie gastroenterologii w Arnhem – Holandia /2000r./, kursach ultrasonografii w Polsko-Amerykańskiej Szkole Ultrasonografii Śląskiej Akademii Medycznej /1999r./ oraz Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii /2006r./, kursie kolonoskopii w ramach Szkoły Kolonoskopii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie /2012r./.

W codziennej pracy najważniejszym celem jest skuteczna i życzliwa pomoc Choremu w oparciu o całościową ocenę kliniczną oraz wykorzystanie koniecznych metod diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i endoskopowej.