Dr n. med. Krzysztof Mandat

Przebieg pracy zawodowej

Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1977 roku pracowałem w Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu Nr 1 w Sosnowcu. W 1981 roku uzyskałem Io specjalizacji z zakresu chirurgii dziecięcej. W 1984 roku w wyniku postępowania konkursowego uzyskałem etat w I Katedrze i Klinice Chirurgii Dziecięcej w Chorzowie Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1987 roku zdałem egzamin specjalizacyjny na IIo chirurgii dziecięcej. W klinice początkowo byłem zatrudniony na etacie starszego asystenta, a w 1992 roku po obronie rozprawy doktorskiej na temat „Ocena płodności mężczyzn z regionu wielkoprzemysłowego operowanych w wieku dziecięcym z powodu niezstąpienia jąder” uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych, a od 1993 roku etat adiunkta. W latach od 1994 do 2000 pełniłem obowiązki Kierownika I Katedry i Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Chorzowie.

Od początku swej pracy zawodowej zajmuję się chirurgią dziecięcą. Moje główne kierunki zainteresowań w tej specjalności to chirurgia wrodzonych wad ośrodkowego układu nerwowego, wady wrodzone układu moczowo-płciowego i traumatologia dziecięca. Odbyłem liczne szkolenia: m.in. w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w zakresie chirurgii noworodka i chirurgii plastycznej, w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie w zakresie urologii dziecięcej. W czasie pracy w Akademii Medycznej prowadziłem ćwiczenia ze studentami V roku Wydziału Lekarskiego. Byłem wielokrotnie sekretarzem, później kierownikiem kursów podyplomowych dla lekarzy w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych w Katowicach. Prowadziłem również wykłady w Kolegium Medycyny Rodzinnej

Mój dorobek naukowy obejmuje 122 prace naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i doniesienia zjazdowe. Uczestniczyłem czynnie w wielu zjazdach i sympozjach naukowych w kraju oraz za granicą: Hannower, Heidelberg, Rzym, Zurich. Byłem współprzewodniczącym IX sesji naukowej na XVII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych w Porąbce-Kozubniku w 1993 roku i współprzewodniczyłem jednej z sesji chirurgicznych podczas III Śląskich Dni Pediatrów i Chirurgów Dziecięcych w Katowicach w 1995 i 1997 roku.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych (od 1996 członek zarządu Oddziału Śląskiego PTChDz), Towarzystwa Terapii Monitorowanej oraz Society for Research into Hydrocephalus and Spina Bifida.

Krzysztof Mandat – ZnanyLekarz.pl