Dr Marcin Pająk

Marcin Pająk ortopedaAbsolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W 2010 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

Aktualnie pracuje na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Ortopedii dla Dzieci w Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.

Zakres leczenia:

-Konsultacja ortopedyczna

-Zabiegi:artroskopia lecznicza (z implantem lub bez) artroskopia diagnostyczna