Certyfikaty

Posiadamy Certyfikat, potwierdzający stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami ISO 9001:2008

07b_Certyfikat_9k_Polis Clinic

Pozostałe certyfikaty