Prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa

CCI20130627_00001Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Posiada specjalizację II stopnia z dziedziny chorób wewnętrznych, a także specjalizację II stopnia w zakresie kardiologii. W 1996 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, w 2008 roku stopień doktora habilitowanego i w 2013 roku tytuł profesora nauk medycznych.

Jest zatrudniona w Katedrze Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest Kierownikiem Pracowni Zaburzeń Rytmu Serca i Elektrokardiografii Dorosłych, a także pełni nadzór nad chorymi w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu medycyny, w tym głównie z dziedziny kardiologii. Uczestniczyła w licznych kongresach zagranicznych i krajowych. Należy do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i jest członkiem Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Rytmu Serca, Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji i Niewydolności Serca. Jest także członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zakres leczenia:

  • Konsultacja kardiologiczna
  • EKG

Beata Maria Średniawa – ZnanyLekarz.pl